ئاڵەکۆک

وەلی دێوانە add_a_photo
وەلی دیوانی وەلی دێوانە
١. ئەرۍ هەی تووڵ نەی
ئەرۍ هەی تووڵ نەی، ئەرۍ هەی تووڵ نەی
ئەرۍ هەی نەونەمام قامەت تووڵ نەی
ئەر هەی دیدەمەست چەم پیاڵەی مەی
سزای تۊ تا چەند سەبر من تاکەی
‌ ٭٭٭٭٭ ‌
ئەرۍ هەی شیرین قامەت ئەر ستوون
رەژیدەی قودرەت کارساز بۍ چوون
منت کەردەن (قەیس) سەرگەشتەی مەفتوون
ڕەنگ زەرد و زایف بەتەر جە (مەجنون)
مەگېڵوون هەردان وە جەستەی پڕ وەی
سزای تۊ تا چەند سەبر من تاکەی
‌ ٭٭٭٭٭ ‌
ئەر هەی نەونەمام تازە ڕەسیدە
سەروەناز سونع (سانع) کەشیدە
جە دووری باڵات ئەی بەرگوزیدە
هەر دەم مەواڕۊ هووناو جە دیدە
شەوان تا وەڕۊ مەناڵوون چون نەی
سزای تۊ تا چەند سەبر من تاکەی
‌ ٭٭٭٭٭ ‌
قەسەم بە توغرای زوڵفی چین چینت
بەو وردە خاڵان سیای موشکینت
ئەر باوڕ داری (زڵېخا)ی شانی
بە ئایەی کەلام حەق ڕەببانی
بەهەشت ڕۊحم بی وە تۊفانی
جە داخ باڵات حوور ڕزوانی
بە وېنەی مەجنوون هەردان کەردم تەی
سزای تۊ تا چەند سەبر من تا کەی
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit