ئاڵەکۆک

مارف ئاغایی add_a_photo
 
من قورساییی غەمێکی بێ بڕانەوەم
لە سیمای داربەڕوودا دی،
وە لوورەی با، چیرۆکی سەختە پاییزیش.

چ غەمبارە،
لە چاوانی داربەڕوودا
هەڵوەرینی
فرمێسکی زێڕینی گەڵا.

پەراوێز edit