ئاڵەکۆک

مارف ئاغایی add_a_photo
دەرگاکەتان لێم تووڕەیە:
ئەوەندەی بێم بە تیشکی چاو لێی بدەم و
تۆ نەییە دەر.

ئەمجارە دێم
با دەرگاکە بە نیگاکەی
ئەوەندەم بەردەباران کا
هەتا بە هاوارم دەگەی.

پەراوێز edit