ئاڵەکۆک

مارف ئاغایی add_a_photo
زەوی سەرسەوز و ئاسمان ساف
وە تۆ سەرخۆش
لەنێوان ئەرز و ئاسماندا.

«زەوی سەخت، ئاسمانیش دوور»
وە من ماندوو
لەنێوان بەرد و باراندا

پەراوێز edit