ئاڵەکۆک

مەزڵووم add_a_photo
مەزڵووم دیوانی مەزڵووم
٢٢. تریفەی مانگە شەو بریقەی کلاوزەر
تریفەی مانگە شەو، بریقەی کلاوزەر
شێوەی مەحبوبان، دێتە بەر نەزەر
سەدای لایلایەی تازە جوانان
ئەلاوێنێتۆ، دۆست و مەعشوقان
کزەی بای شەماڵ کە دێ بە جارێ
بۆی گوڵێ دێنێ لە باغچەی یارێ
قاسپەی نێرە کەو وەختی نیوەشەو
دەنگە بۆ عاشق ڕاپەڕە لە خەو
جریوەی چۆلەکەی بەیان لە ئاسمان
بەستە ئەخوێنن وەکوو عاشقان
شنەی بای سەحەر ئەشنێتەوە
بە ناز گوڵەکان ئەلەرێتەوە
بولبولی هەژار لەم چڵ بۆ ئەو چڵ
بێ پەروا ئەڕوا لە تاو عەشقی گوڵ
سینەو باغچەی بەی، پۆلی نازداران
هاوتایە لەگاڵ سپێدەی بەیان
گۆنای نازداران بە ڕەنگ ئاڵ و سوور
سیوەیل لێیداوە، نەک سووراوی سوور
شێوەی جەوانان بە وێنەی غیلمان
مەملەکەت جەننەت هەم ڕەوزەیی ڕیزوان
نەخشاوی سنعەت زاتی کردگار
بۆ مەزڵووم مەدحی نایەتە گوفتار
هاوینی بەرزنجە

پەراوێز edit