ئاڵەکۆک

سەید محەممەد تاهیر هاشمی add_a_photo
سەید تاهیر ھەوارگەی دڵان
٧٢. ئەی مەهبەتی ئەنواری جەماڵی و جەلالی
ئەی مەهبەتی ئەنواری جەماڵی و جەلالی
تۆ بەحری عولوومی لەدونیت قالی و حالی
پەنهانە لە ورشەی دووڕەڕت نسووری دوراری
بێ نرخە لە پرشەی گوهەرت سەوئی لوئالی
بۆ ئەهلی کەماڵات و توقا داغی غوڵامیت
ڕوتبە و دەرەجات و عیزەم و مەجد و مەعالی
هەم فانیی فیللایی و هەم باقییی بیللا
بێ فەسڵ و قەتیعەت لە کەفت کەئسی ویساڵی
ڕێزەخۆری خوانت هەموو ئەربابی تەسەووف
جاڕووکەشی دەرگات هەموو ئەعیانی مەقالی
غەوس و سەر و سالاری سپای هۆزی ویلایەت
باز ئەشهەبی سەردەستی زهووراتی جەماڵی
تۆ شەمسی تەجەللای کەرەم و پاک دەروونان
بۆ جیلوەیی ئەنواری ئەتۆ جوملە مەجالی
غەوسی سەقەلەینیی و نەتیجەی حەسەنەینی
بۆ تۆ نییە ئەی قوتبی جیهان سانی و تالی
وەک عیسیی مەریەم نەفەسی پاک و نەفیست
گیانبەخشە بە ئێسقانی ڕزاو، جوسسەیی باڵی
ئیحیایە لە شێوەت سونەن و شەرعی محەممەد
پەیدایە لە کەردەت ڕەوشی سەحبی و ئالی
جێی ئەهلی ویلایەت کە مەقاماتی عولایە
مازالَ مەقامت لە مەقامی هەموو عالی
مەستی مەی تەوحیدی دڵت عەرشی خودایە
شایانی ئەتۆیە کە ئەڵێی ساقی ملالی
قوربانی زڕەی باڵی ئەتۆم باز الأشهَب
شایانی قەدی تۆیە ڕیدای غەوسی میسالی
پێت نا لە سەر ئەعناقی کەریمانی جەوانمەرد
تا ناتە سەرت تاجی دڵارایی کەمالی
تۆ بەدری و جەمعی شورەفا میسلی هەسێرە
تۆ سەدری و ڕەهتی عوزەما عەینی مەوالی
تاهیر سەگی تۆیە نییەتی خەوفی موفەتتێن
هاوارە دەسا ئەی بطَلی عِند قتالی

پەراوێز edit