ئاڵەکۆک

سەید محەممەد تاهیر هاشمی add_a_photo
سەید تاهیر ھەوارگەی دڵان
٧١. ئەی مەتلەعی جەبهەت شەفەقی سوبحی جوانی
ئەی مەتلەعی جەبهەت شەفەقی سوبحی جوانی
ئەی ماچی دوو لێوت سەمەری نەخلی ئەمانی
زوڵفت بەشکەن ڕۆژی ڕەشی زاهیری عاشق
چاوت بە فیتەن غارەتی ئەسرار و مەعانی
سوونەی نەفەست وەک نەفسی بادی بەهەشتی
یا نەفحەیی ئیخلاسی برای گیانی بە گیانی
هاژەی غەزەبت وەک لەهەبی ناری جەحیمی
یا حیلە و مەکر و دەغەڵی دۆستی زبانی
بوومە هەدەفی بێ سەبەبی تیری مەلامەت
تۆ خۆش بە لەگەڵ عیشوەیی ئەبرووی کەمانی
لەو چەشمەیی نۆشە هەموو زەهراوە نەسیبم
لەم زەهرەیە من تاڵە دەمم یا لە نەزانی
من بوومە کوجاری ڕەشی جێماوی هەواران
ئاخ بێ کەسە قاڵ و تەرەب و وەجد و ئەغانی
عومرێکە ئەخۆم ڕەنجی درۆ و وەعد و فەریبت
لاکن لەگەڵ ئەو ناکەسە بوو حەتمی و ئانی
وام زانی وەکوو کێوە وەفا و سەبر و سەباتت
نەمزانی ئەخۆی گۆڵی قسەی موفسید و جانی
یا خوا ببڕن زوانی لەبندا بە زەلیلی
وا تاهیری خستە غەمی ئێوارە و بەیانی

پەراوێز edit