ئاڵەکۆک

سەید محەممەد تاهیر هاشمی add_a_photo
سەید تاهیر ھەوارگەی دڵان
٦٠. منم دڵچاکی سەر مەودای بژانگی خەنجەرت یا ئەو
منم دڵچاکی سەر مەودای بژانگی خەنجەرت یا ئەو
منم زامداری شمشێری برۆی دڵ پەیکەرت یا ئەو
لە بەیدای عیشقە وا عومرێکە عارەقڕێژ و حەیرانم
بەڵێ ئەی نەونەهاڵم چاکە بۆ من سێبەرت یا ئەو
منم زەردی بەڵا و دەردی فیراق و تایەرەی حیرمان
بە دەستی من سزایە جووتەلیمۆی نەوبەرت یا ئەو
دڵی من ماوە زیندانی لەبن چاهی زەنەخدانت
لە ئەستۆی من بئاڵێ زوڵفەکەی وەک چەنبەرت یا ئەو
منم سووتاوی تاوی ئاگری دۆزەخ سەرای هیجران
لەبۆ من چاکە جورعەی ئاوی چەشمەی کەوسەرت یا ئەو
منم کوشتەی مەسافی ڕەنجی عیشق و داخی بێ حاسڵ
بەسەر مندا بلەرزێ قامەتی وەک عەرعەرت یا ئەو
بەتاڵیم ها بەتاڵە، هەوڵ و پێشەی تالیعم نێشە
منم موحتاجی ماچی لەعلی نۆشی شەککەرت یا ئەو
نوقوشی لەوحی خاتر مووبەموو داغ و سوەیدایە
لە زوڵمی من بناڵم خاڵەکەی بۆ عەنبەرت یا ئەو
جنوون و شێت و مەفتوون، والە و مەسحوور و بێ سامان
ئەمن ماوم لە عیشوەی چاوەکەی جادووگەرت یا ئەو
عەتارود هاتە سەر تەوسیفی مانگی زوهرە ئەنوارم
ئەتۆ جێی دەرد و داخی یارە تاهیر دەفتەرت یا ئەو

پەراوێز edit