ئاڵەکۆک

سەید محەممەد تاهیر هاشمی add_a_photo
سەید تاهیر ھەوارگەی دڵان
٣٦. دەخیل سوبحی ئەمەل نوورێ لە جەبهەی ماه سیماکەم
دەخیل سوبحی ئەمەل نوورێ لە جەبهەی ماه سیماکەم
شەوی تاریکە دەیجوورێ بە یادی زوڵفی لەیلاکەم
شەڕەنگی بێکەسی شەهدێ بە عیشقی لێوەکەی ئازیز
خوماری سەرخۆشم کە سا بە نەشئەی جامی سەهباکەم
دەسۆزێ حاڵەتی موتریب، دە جامێ شۆڕشی ساقی!
کە عالەم گیر بێ بانگی ' اَحسَن و سَیقا ' و رَعیَا ' کەم
ئەم غەزەڵەم بە ناتەواو ماوەتەوە

پەراوێز edit