ئاڵەکۆک

مینە جاف add_a_photo
مینە جاف دیوانی مینە جاف
٥٤. ئەگەر مەجنوونی ڕووسارام لەبەر ئەو پەرچەمە تاتای
ئەگەر مەجنوونی ڕووسارام لەبەر ئەو پەرچەمە تاتای
وکوو سەنعان ئەگەر تەرسام لەبەر ئەو ڕوومەتە زێبای
ئەگەر وەک بولبول ئەناڵێنم لەبەر کوڵمە گوڵ ڕەنگەکەی
ئەگەر کۆکۆمە وەک قومری لەبەر قامەتە ڕەعنای
مەدە تانە مەکە وەعزم لە ئەم ئەحواڵەدا وەعزێ
کە من مەعلوومە لێم گیانە دەوای ئەم دەردە ناپەیدای
زولەیخا ناو دڵی پڕ خوێن شەهی پەروێز چوە ئەرمەن
تەماشای بەیتی شیرین کە چ جێگەی ئەم دڵە شەیدای
عەجەب دەردێکە بێ دەرمان بەڵایی عەشقی مەهڕوویان
ئەبێتە واتەیی دەوران ئەگەر ئیسکەندەی بڕنای
لەوێدا مولکی جوانانە گەدا لێل شاه یەکسانە
بە دەستی عیشقەوە ئەگری ئەگەر جەمشید ئەگەر دارای
ئەبینم دڵ بریندارە ئەبینم لاشە بیمارە
جگەر پڕ زووخ بە عیشوەی ئەو پەری سیمای
برا سەرباسی دونیا خۆم بە دڵ غەمبار و ڕیسوا خۆم
چییە ئەم دەردە یاڕەببی کە وەک سەودا لە گیانمدای
لە هەر جێگایێ دانیشم بە گریان ئەیکەمە گوڵشەن
هەوای سەیرانت هەس جانا بفەرموو نەوبەهار لەیرای

پەراوێز edit