ئاڵەکۆک

مینە جاف add_a_photo
مینە جاف دیوانی مینە جاف
١٨٥. گوڵ چەمەن ئارایە ئەمڕۆ غونچە پشکووتووە
گوڵ چەمەن ئارایە ئەمڕۆ غونچە پشکووتووە
بۆ نەسیمی بەربەیان تێ بۆیە سونبول تێکچووە
نەرگسی شەهلا لە چیمەن تێک شکا و چاو بە خاو
شەست پەڕ و گوڵ ئاتەشین و یاسەمەن پەیدا بووە
لالە جەرگی داغدارە سینەیی داغان ئاکا
یاسەمین و نەستەرەن عەرسەی چەمەن ئاوابووە
قەهقەهەی کەو تێ لە کێو و دەنگی قومری تێ لە باغ
ناڵەناڵی بولبولە وا عالەمی داغ کردووە
مینە ئەمڕۆ با بچین بۆ سەیری سارایی چەمەن
گوڵ ستەن نەشئەی ترایە لێوی غونچەی دابووە

پەراوێز edit