ئاڵەکۆک

مینە جاف add_a_photo
مینە جاف دیوانی مینە جاف
١٣. شۆخێ جە ئەزەڵ وێش سەلار نەبۆ
شۆخێ جە ئەزەڵ وێش سەلار نەبۆ
بێ سورمە بێ مەی چەم خومار نەبۆ
نازاری کیشوەر شەدەلار نەبۆ
وە وێنەی تاووس نە گوڵزار نەبۆ
ئاهووی خوتەن ڕەنگ جۆیبار نەبۆ
قامەت چوون سەروی جۆیبار نەبۆ
سەر دەلیلەی گەل غەزاڵان نەبۆ
نازاری سەر خێڵ نەوهاڵان نەبۆ
ڕوومەت چون پەڕەی گوڵاڵان نەبۆ
سەر پۆلی گەردەن پڕ خاڵان نەبۆ
چون بانووی ئەرمەن وێش دولبەر نەبۆ
شازادەی بێ عەیب لێو شەکەر نەبۆ
جەمین جامی جەم بێ کەدەر نەبۆ
گەردەن بلووری جەلادەر نەبۆ
مەمانش لێموی تازە ڕەس نەبۆ
شۆخێ بۆ واچان وێنەش کەس نەبۆ
شەرت بۆ ئەی دڵمە قەت شەیداش نەبۆ
دێوانەی عەوداڵ بێ پەرواش نەبۆ
گیرۆدەی تۆڕداو سیاتاش نەبۆ
وە وێنەی مینە موبتەلاش نەبۆ

پەراوێز edit