ئاڵەکۆک

مینە جاف add_a_photo
مینە جاف دیوانی مینە جاف
١١٦. شنەی سروەی نەسیمی مەقدەمی دڵدارە ئەم سوبحە
شنەی سروەی نەسیمی مەقدەمی دڵدارە ئەم سوبحە
شەمیمی موشکی زوڵفی چەمبەری نازارە ئەم سوبحە
سەفا بەخشی ئەکا ئەی دڵ سەبا ئەمڕۆ بە غەمباران
بە نەشئەی دەر ئەخا موژدە ویسالی یارە ئەم سوبحە
خۆشی تیپ تیپ سوپای کیشایە ناو ئیقلیمەکەی گیانم
لە ڕەحمی خواوەیە دێژی شیفای خەمبارە ئەم سوبحە
ئەبینم یەک بە یەک ئازام لە خۆشیانا ئەگەشێتۆ
بە شادی پرش ئەدەن لای من دەوای بیمارە ئەم سوبحە
سەراپا گشتی ساڕێژ بووگە زامی جەرگەکەم دێژی
بە مەخسووسی عەزیزم مەڵهەمی زامارە ئەم سوبحە
تەشەککور واجب و فەرزە لە سەر شانم پەی ئەندەر پەی
نموونەی لوتف و ئیکرامی شەهی دادارە ئەم سوبحە
دەمێکە مینە وەک قەقنەس دەسوتێم من لە هیجرانا
تکەی ئاوەنگی تەسکینی دڵی پڕ ئارە ئەم سوبحە
چوونە شیرینی خواردنی دایکی سەرتیپ

پەراوێز edit