ئاڵەکۆک

مینە جاف add_a_photo
مینە جاف دیوانی مینە جاف
١٠٩. سەبا ئەم سوبحی سروەی تۆ شەمیمی موشکی تاتارە
سەبا ئەم سوبحی سروەی تۆ شەمیمی موشکی تاتارە
فیدای سروەکەت بم من کە دەرمانی دڵی زارە
هەناسەت بۆنی عەتری گوڵ ئەدا مەعلوومە بەم گوێرە
کە ئەو نازارە باری کردووە ئەم سوبحە زووارە
عەبیری موشکی تاتاری پەریشان زوڵفی دولبەرمە
سەبا ئەم عەمبەر ئەفشانەت لە وەختی سوبح و ئێوارە
وەرە تۆ بی و خوا سەیری بڵێسە و گریەیی دڵ کە
دەسووتێ هەر وەکوو قەقنەس بە ئاری دووریی ئەو یارە
بڵێ ئەی قیبلەکەم بە خوا دەوری سەروی باڵاکەت
لە گشت لایەکەوە مینە دڵ و جەرگی بریندارە

پەراوێز edit