ئاڵەکۆک

مینە جاف add_a_photo
مینە جاف دیوانی مینە جاف
١٠. خاڵۆی خاترخا و پیری دەروێشان
خاڵۆی خاترخا و پیری دەروێشان
جاگەی ستەم داد ڕیازەت کێشان
سەرحەڵقەی مەجلیس عەوداڵانی غەیب
ئوستادی دەسگیر یارانی بێ عەیب
بەخشەندەی سەفوەت وە دڵ سیاوان
جانوشین نە جای شێرانی کاوان
دەروون پڕسەفا جە سیدق و سەفا
منەووەر وە شەوق نووری مستەفا
نامەی عەنبەر بۆی پڕ لوتف و سروور
یاوا جاڕووب دا دڵەی پڕ کدوور
بۆسام نیام وە بان نووری بینایی
دەوا کەرد زامان دڵ جە ڕیسوایی
لایێ مەعنا و شەوق لایێ سزابی
لایێ شادی و زەوق لایێ جەزابی
ئە فەرمای پەی چێش گۆشدەر دیدەکەم
تەفسیر کەم پەرێت بەرگوزیدەکەم
شادی و شەوق لەبەر لوتف و وەفای تۆ
ئێش و خەم پەی دڵ مەحجووب جە لای تۆ
پەی تۆ کەرد ئیسبات ڕەویەی سەرداری
پەی من عارەقی جە شەرمەساری
ئارۆ یەن ڕەویە و ڕەسم جاداران
عەفو کەردەی بەد جە خەتاباران
هەر چەن مەئیووسم جە فەیزی حزوور
یا اللە ئیخلاسم باقیەن جە دوور
قوروان دەخوازم ئیمداد و یارین
یاوان وە خزمەت ئەر سەد بێ عارین
جواوی نامەیەکی شێخ عوسمان نەوەی شێخ علاالدین نەقشبەندی

پەراوێز edit