ئاڵەکۆک

بەختیار زێوەر add_a_photo
ئاوی تانجەڕۆ
گەوهەری هەموو شاخی کوردانی
خۆمانی
بەراوی تۆ
سەر بە ڕزق و خێرە پڕ دەغڵ و دانی
زۆر جوانی
تەوسیفی تۆ
قەت نایەتە تەقریر و نووسین،
هێندە پڕ فائیدەی جوانی،
باعیسی ژینی قەومی کوردانی،
خوڕەی ئاوەکەی تۆ هەموو غەمێ لە دڵ ئەبا
سەوزایی دەوری تۆ عالەمێ پڕ سروور ئەکا
مەنزەرەی تەبیعەت
هاوتایی بەهەشتی فیردەوس ئەکا.

پەراوێز edit