ئاڵەکۆک

بەختیار زێوەر add_a_photo
بەختیار زێوەر دیوانی بەختیار زێوەر
٩٣. ئەو جێیەخۆشە ناوی بەرزانە
١
ئەو جێیەخۆشە ناوی بەرزانە
مەڵبەندی کورد و جێی سەر بەرزانە
قەڵای کورد زوبان
چاوی نیشتمان
بۆ کورد پشتیوان
خوێنی بێگانەی تێدا هەرزانە
٢
ئەو دڵپاکانە فەخری وڵاتن
بۆ بەرزیی ئێمە زۆر بەئاواتن
بە ماڵ و بە سەر
بە خوێنی جگەر
گشت بوونە سەنگەر
بۆ سەربەستیی کورد زۆر بەسەباتن
٣
چەند جار هەستاون بەرامبەر دوژمن
شەڕیان کردووە تێکڕا پیاو و ژن
لە شەڕا پسپۆڕ
کوردی سلاحشۆڕ
دوژمنیان چاو شۆڕ
کۆڵیان نەداوە بۆ ڕێی سەرکەوتن
٤
ئەی خوێن پاکانی خاکی کوردستان
درێغی مەکەن بۆ خێڵی بارزان
لە هەر کوێیە بن
لە ڕقی دوژمن
قەدریان بگرن
چونکە بۆ ئێمە بوونە پشتیوان

پەراوێز edit