ئاڵەکۆک

بەختیار زێوەر add_a_photo
بەختیار زێوەر دیوانی بەختیار زێوەر
٨٨. لە عەشقی یار و دەس لەملانی تۆیە
لە عەشقی یار و دەس لەملانی تۆیە
لە باسی لێو و چاوی جوانی تۆیە
لە بادەی دەست و خۆبادانی تۆیە
لە شیعری عاشقی و دانانی تۆیە

پەراوێز edit