ئاڵەکۆک

بەختیار زێوەر add_a_photo
بەختیار زێوەر دیوانی بەختیار زێوەر
٤٨. شێوەت کە هەڵی داوە لەسەر چاوی خەیاڵم
شێوەت کە هەڵی داوە لەسەر چاوی خەیاڵم
یادت لە دەروونمایە و پێی شاه و قەڕاڵم
نامەت لەبری تاجی سەرم زینەتی گیانی
هێشتاکو ئەڵێی نۆکەرم، ئەی هەشت بێ بەماڵم
١٩٤٢/٠١/٠٣ چوارتا

پەراوێز edit