ئاڵەکۆک

بەختیار زێوەر add_a_photo
بەختیار زێوەر دیوانی بەختیار زێوەر
٢٦. دوو مەیموونی چێشت لێنەر
دوو مەیموونی زرنگ و جوان
باش ڕاهاتبوون بۆ خۆیان
خانوویەکیان بۆ خۆیان کرد
چێشت لێنان فێربوون دەستوبرد
لە ژیانا زۆر وریا بوون
بۆ باربۆی یەک وەک برابوون
ئیشی سەختیان ئاسان ئەکرد
ڕێیان بە گشت هیوا ئەبرد
هێندە یەکتریان خۆش ئەویست
یەک لە یەک هەر چاکەی ئەبیست
یەکێتی هی هەردوو لا بوو
لە پێکەنین ئاشکرا بوو
دڵپاک و دڵداری یەک بوون
هەردوو لە یەک یەکجار مەمنوون
لاسایی ئینسانیان ئەکرد
هەر بە قسە ڕێیان نەبرد
وەرگێڕراوی شیعری کامیل گەیلانییە

پەراوێز edit