ئاڵەکۆک

تاهیر بەگی جاف add_a_photo
تاهیر بەگ دیوانی تاهیر بەگی جاف
٢٢. مەلجەء و پشت و پەناهێ غەیری لوتفی تۆ نییە
مەلجەء و پشت و پەناهێ غەیری لوتفی تۆ نییە
گەر ببەخشی وەر نەبەخشی، جان نیسار و چاکەرم
تالیبی دیبای شەفاعەت، کەس نییە وەک من بەجان
بۆ مەتاعی ڕەحمەتی تۆ، ئیمڕۆ من سەودا گەرم
نابێ من تەنها لە لوتفت بێ نەسیب و بەهرە بم
چوونکە فەرمووتە، شەفیع و شەهسواری مەحشەرم
نەعتی شاهی ئەنبیا تاهیر کە هاتە سەر زبان
جیلوە بەخشی زەوقە ئیمڕۆ نەزمەکەی پڕ شەککەرم

پەراوێز edit