ئاڵەکۆک

ویساڵی add_a_photo
ویساڵی دیوانی ویساڵی
٩٠. خودا کەی بێت ببینم لەناکاو
وحداء و عیناء و مالی
نوال فی نوال فی نوالِ
و رفعته و زینته و عشقی
کمال فی کمال فی کمالِ
و رأفته و ۆحبته و عمری
زوال فی زوال فی زوالِ
خودا کەی بێت ببینم لەناکاو
قەدی سەروی جوانی نەونیهالی
ئەگەر بێ زووبەزوو باڵای نەبینم
ئەگەر نەمرێ ئەبێ چ بکا ویساڵی
توخوا لۆمەم مەکەن با هەر بسووتێم
وەکوو پەروانە بۆ نووری جەمالی

پەراوێز edit