ئاڵەکۆک

ویساڵی add_a_photo
ویساڵی دیوانی ویساڵی
٢١. ئەی فەلەک بۆ چی لە مەوتین وا منت ئاوارە کرد
ئەی فەلەک بۆ چی لە مەوتین وا منت ئاوارە کرد؟
بۆ منت لەم غوربەتە بێ هەمدەم و بێچارە کرد؟
بۆ لە دۆست و یار و ئەحباب وا منت دوور خستەوە؟
بۆ منت مەحرووم لە خۆشیی وەسڵی ئەو دڵدارە کرد؟
بولبولی باغی وەتەن بووم، هەمدەمی نەسرین و گوڵ
بۆ منت دووچاری ئێش و ئەزیەتی ئەم خارە کرد؟
من لە قەسری نیشتمانا بەزمی شیرینم هەبوو
بۆ منت لەو بەزمە خۆشەی سوبح و هەم ئێوارە کرد؟
من لە گوڵزاری ئیرەمدا، قومرییەک بووم خۆشنەوا
بۆ منت ڕیسوایی نەفسی خائین و ئەممارە کرد؟
ئەی فەلەک عاشق لەژێر باری غەما پشتی شکا
هەر بەوەش ڕازی نەبوو، تا جەرگەکەیشت پارە کرد
دڵ لە ترسی ماری زوڵفی هۆشی گەنجی ڕووی نەبوو
هەر لە بۆ ئەو گەنجە خۆی ئاوقایی ئەو ڕەشمارە کرد؟
دڵ بە ئوممێد بوو بژی بۆ خۆی لەوێدا تا ئەبەد
تۆ بە حیلە ئەو فەقیرەت دەربەدەر ئەو شارە کرد
وەختێ ئەمنی دی بە عەوری زوڵفی ڕووی پۆشی لە من
ئەی ڕەقیب خوا بتگرێ گەر وەک منت لەو یارە کرد
ئەی فەلەک ڕۆحت هەڵاواسی بە تاتای پەرچەمی
جورمی چی بوو ئەو فەقیرەت بەندی ئەو سێدارە کرد
ئەی ڕەقیب هاتی وەکوو ئیبلیس ویساڵیت دەرپەڕان
بۆ بە بێ جورم و گونەه لەو لەززەتەت ئاوارە کرد؟

پەراوێز edit