ئاڵەکۆک

ویساڵی add_a_photo
ویساڵی دیوانی ویساڵی
١٤٨. بەگوێرەی ئەمری نەفس و دێوی غەددار
بەگوێرەی ئەمری نەفس و دێوی غەددار
خەریکی ئیشی بەد بی و پیسیی کردار
ویساڵی بێشک ئەیبینی و ئەچێژی
عەزابی سەخت و ئێشی شیددەتی نار

پەراوێز edit