ئاڵەکۆک

ویساڵی add_a_photo
ویساڵی دیوانی ویساڵی
١٤٧. بڕۆ شێخێکی کامیل بگرە ئەی پیر
بڕۆ شێخێکی کامیل بگرە ئەی پیر
لەبۆ دونیا و قیامەت بێتە دەستگیر
ئەگەر پەیدا نەکەی شێخێک ویساڵی
ملت حازر بکە بۆ داوی زنجیر

پەراوێز edit