ئاڵەکۆک

ویساڵی add_a_photo
ویساڵی دیوانی ویساڵی
١٤٣. ئەگەر چی زۆرە ئەلحەق بەحری ڕەحمەت
ئەگەر چی زۆرە ئەلحەق بەحری ڕەحمەت
بە تۆ چی موزنیب و دڵ پڕ لە قەسوەت
دڵم خۆشە بە ئایات ئەی ویساڵی
ڕەحم بۆ موزنیبە، ئەمما بە زەحمەت

پەراوێز edit