ئاڵەکۆک

ویساڵی add_a_photo
ویساڵی دیوانی ویساڵی
١٢. ئەلا ئەی ساحیبی دەرک و درایەت
ئەلا ئەی ساحیبی دەرک و درایەت
ئەلا ئەی نازمی موڵک و ولایەت
ئەلا ئەی ساحیبی ڕوشد و کەرامەت
ئەلا ئەی مەعدەنی جوود و سەخاوەت
ئەلا ئەی ساحیبی زەنن و فەراسەت
ئەلا ئەی گەوهەری کانی سەعادەت
ئەلا ئەی نەغمەخوانی سوبحگاهی
ئەلا ئەی غونچەیی باغی مەلاحەت
ئەلا ئەی دوڕڕی دەریایی شەرافەت
ئەلا ئەی سانیعی شەهری ڕەشادەت
لەبۆ تەزیینی مەجلیس شەمع ئاسای
وەکوو سەحبان و وائیل بۆ فەساحەت
ئەلا ئەی بولبولی بوستانی ماوەت
ئەلا ئەی گوڵبونی باغی لەتافەت
بە گەرما بۆیە هاتم تۆ ببینم
کە چی خاڵی بوو بێ جێ و مەقامت
حەلیم خان ڕووی سپی بێ، بێ قسوور بوو
لە خزمەت کردنا نەیکرد ڕەخاوەت
بەبێ تۆ نان و ماست و چاییمان خوارد
وەلی بێ لەفزی تۆ نەیبوو حەلاوەت
ئیتر غەم هەر وەکوو باران ئەباری
کە مەحرووم بووم لە دیداری جەنابت
کە تۆ حازر نەبی ئەی نووری چاوم
وەکوو وێرانە وایە موڵکی ماوەت
ویساڵی تۆی نەدی، چاوی ویساڵی
لەتاوا زۆری ڕشت ئەشکی نەدامەت

پەراوێز edit