ئاڵەکۆک

عارف عورفی add_a_photo
عورفی دیوانی عارف عورفی
٥. نووری ماهم بوو کە کیسرا هەم مەدایینی شکا
نووری ماهم بوو کە کیسرا هەم مەدایینی شکا
نەک مەدایین هەر بەجارێ دین و ئایینی شکا
ناوی یاری من کە کەوتە ناو گڵیسای عیسەوە
زوو لە ئیمان وەرگەڕا، قەس کۆڵەکەی دینی شکا
ئاسمان ئەو وەختە دی یارم لە سەدرەی مونتەها
ڕەونەقی مەه، زینەتی خۆر، قەدری پەروینی شکا
هەرکە قەوسی تاقی ئەبرۆی بوو بە میحراب و ئیمام
ئیبتیدای ئەلحەمدی خوێند و حەرفی ئامینی شکا
گەر لەناو باغا چراخی ڕەونەقی ڕووی هەڵکرێ
قیمەتی گوڵ، بۆی سونبول، ڕەنگی نەسرینی شکا
ناوی فەرهاد کەوتە بەزمی خوسرەوی پەروێزەوە
قیمەتی بازاڕی حوسنی شۆخی شیرینی شکا
قوڕ بە سەر فەغفوورە، یار زوڵفی بە ڕوودا شانە کرد
توورە، توورە، چین بە چین، بازاڕی ماچینی شکا
عورفی لەو ساتەی لە یاری باوەفای دوور کەوتووە
بۆیە بێچارە بەجارێ عەقڵی پێشینی شکا

پەراوێز edit