ئاڵەکۆک

عارف عورفی add_a_photo
عورفی دیوانی عارف عورفی
٤٨. قوربان جەژنەکەی قوربانەن ئیمڕۆ
قوربان جەژنەکەی قوربانەن ئیمڕۆ
ڕۆژی قوربانی قوربانەن ئیمڕۆ
نیگای مەرحەمەت پەی دەردەداران
پەرێ زامی دڵ دەرمانەن ئیمڕۆ
لافاوی دەردی دووری نەوخاڵان
سەرچاوەی چاوم سەیلانەن ئیمڕۆ
جەژنەکەی قوربان پەی ئازادییەن
نۆرەی وەسڵەکەی یارانەن ئیمڕۆ
سەرگۆنای ئاڵی ڕووی نەوجەوانان
فێنکی دڵەی پیرانەن ئیمڕۆ
عەفوی گوناهان لەڕووی مەرحەمەت
قوربان ئینتیزار فەرمانەن ئیمڕۆ
بە گیانت قەسەم لەجێی قوربانی
دەم وە دەم سیەهخاڵانەن ئیمڕۆ
عەفوو یا کوشتن نەماندەن تاقەت
هەر دوو پەرێ من ئیحسانەن ئیمڕۆ
لە جەوری دەستی دەوری نابەکار
مەشغووڵی دەورەی دەورانەن ئیمڕۆ
لەلایێ بەزمە لەلایێ زرمە
شین و شەپۆڕی باوانەن ئیمڕۆ
چەند وردەخاڵی نەونەمامی نەو
سەرلێشێواوی زەمانەن ئیمڕۆ
تیرەکەی ئەجەل پەی کیای گیانیان
دوور ەوتووی قەوم و خوێشانەن ئیمڕۆ
یاران لە دووری باڵای ئازیزان
گشتی بێ تاب و تاوانەن ئیمڕۆ
زۆرخانەی بە کەس بێکەس مایەوە
وەک تاقی کیسرا وێرانەن ئیمڕۆ
زۆر باڵای جوانی بە ئاڵا وێنە
ژێر خاکی سیا پەنهانەن ئیمڕۆ
جووتە دڵداری یەک نەگەیشتوو
لەیەک دوورکەوتووی نەمانەن ئیمڕۆ
عارفی بێکەس کەس لێی نەپرسی
مەردەن نەمەردەن یا مانەن ئیمڕۆ

پەراوێز edit