ئاڵەکۆک

کەمالی add_a_photo
کەمالی دیوانی کەمالی
٨. ئەی مانگ لە لای خۆت تاکی جوانی
ئەی مانگ لە لای خۆت تاکی جوانی
وا دەماغ بەرزی و لەسەر ئاسمانی
گەشت و گێل ئەکەی بە دڵی بێ خەم
شەوق ئەدەیتە سەر ڕووی هەموو عالەم
بە شۆخی و جوانیت بۆچ مەغرووری تۆ؟
خۆ نیتە باڵا و برژانگ و برۆ
زەردە خەنە و ناز عیشوە و پێکەنین
قسەی ڕەنگین و گفتوگۆی شیرین
دیدەی وەک نێرگز زوڵفی وەک شەوبۆ
ئەی مانگ ئەمانەت لە کوێ هەیە تۆ؟
خۆزگە تۆ مانگی منت بدیایە
تاکوو خۆت لە بەر چاو بکەوەتایە

پەراوێز edit