ئاڵەکۆک

کەمالی add_a_photo
کەمالی دیوانی کەمالی
١٧٤. نانی ڕەنجی شان ئەخۆم وەک تۆ هەوای جاهم نییە
نانی ڕەنجی شان ئەخۆم وەک تۆ هەوای جاهم نییە
ترسی عەزل و خۆف و بیمی حەزرەتی شاهم نییە
بۆ فەلەک ناکەم تەنەزوول چونکە زۆر دوون پەروەرە
ئیحتیاجی شەوقی ڕۆژ و پڕتەوی ماهم نییە
دەست درێژم گەه لە بەغدا گەه لە تارانا ئەژیم
حوڕڕ و ئازادم دەسی بەسراو و کووتاهم نییە
بەسمە من ئۆباڵی مەزڵوومان نەچێتە گەردنم
تاقەتی باری حوقووق و ئاگری ئاهم نییە
خۆ یەزید نیم تاکوو ببمە دوژمنی ئالی عەلی
شێت نەبووم تابی عەزابی زاتی ئەڵڵاهم نییە
من سەگی قاپی رسول الله و ئەولادی عەلیم
بەندەیی زارم خەیاڵی ڕوتبە و جاهم نییە

پەراوێز edit