ئاڵەکۆک

کەمالی add_a_photo
کەمالی دیوانی کەمالی
١٦٢. زامی تیری غەمزەکەی دائیم لەگەڵ دڵ هاودەمە
زامی تیری غەمزەکەی دائیم لەگەڵ دڵ هاودەمە
قەت دەوای ناکەم نیشانەی ئیفتیخاری سینەمە
یار وەفا و مەیلی لەگەڵما گەر نەبێ باکم نییە
بۆیە خەمبارم جەفا و جەوری لەگەڵ مندا کەمە
گەر لە باڵای نامەدا ناوت نەنووسم زویر مەبە
خۆت ئەزانی دووزمانە خامە زۆر نامەحرەمە
خاوەنی ئیمانە هەرکەس نیشتمانی خۆی بوێ
من وەتەنمە بۆیە مەیخانە هەمیشە جێگەمە
عەرزی یارم کرد بە دەرد و قەهرەوە بەس بمکوژە
پێی وتم تۆ شێتی نەتزانیوە کوشتن پیشەمە!
زەحمەتە ڕزگاری بێ تا ڕۆژی مەحشەر ئەم دڵەم
ئەی کەمالی چونکە بەند و دیلی تاتای پەرچەمە
چارەیی دەردی دڵی عاشق بەهیچ شت ناکرێ
گەر عیلاجێکی هەبێ تەنها ئەویش ماچی دەمە

پەراوێز edit