ئاڵەکۆک

کەمالی add_a_photo
کەمالی دیوانی کەمالی
١٤٥. دڵم دەردت بە دەرمان گەر نەزانێ با لەتوپەت بێ
دڵم دەردت بە دەرمان گەر نەزانێ با لەتوپەت بێ
سەرم گەر بەردەبازی ڕێت نەبێ دووچاوی مەینەت بێ
وەکوو لوتفت ئەگەر جەور و جەفای پێ خۆش نەبێ عاشق
خوایە شەرمەزار و ڕووڕەشی ڕۆژی قیامەت بێ
ئەوەی ڕۆیشت خەیاڵی هاتنەوە جارێکی تر ناکا
لە لام وایە قیامەت بێ غەم و دەرد و موسیبەت بێ
پیادە بوو بە فەرزین کش ئەکا ئاخر لە شاه یا ڕەب
نەکەی ئینسانی ناکەس نائیلی خۆشی و سەعادەت بێ

پەراوێز edit