ئاڵەکۆک

مەلا حوسێن فانی add_a_photo
فانی دیوانی فانی
٨. گوفتاری فەلەک گردی سەری ئەم دەم و لەهجەت
گوفتاری فەلەک گردی سەری ئەم دەم و لەهجەت
ڕەفتاری فەلەک بێ بە فیدای گەردوش و لەنجەت
بێ لوتفی و کەم مەرحەمەتی وەرنە بەقوربان
خوێنی گەشی من لایقە بۆ زینەتی پەنجەت
لفکە و گوڵی سەرپۆش و قەد و ڕیشوەیی مشکیت
چەند قۆزە لەگەڵ قۆبخە و پاپۆشەر و لەنجەت

پەراوێز edit