ئاڵەکۆک

مەلا حوسێن فانی add_a_photo
فانی دیوانی فانی
٢١. بەختەکەی بێهێزم ئیمڕۆ قووەتی تەدبیری چوو
بەختەکەی بێهێزم ئیمڕۆ قووەتی تەدبیری چوو
بەیتەکانی کاولیشم ڕێگەیی تەعمیری چوو
گەر ئەتوو بەم نەوعە دڵخۆش بی بە خوێنی عاشقان
بۆ ڕوانی داری تیریش غەیری خوێن تەئسیری چوو

پەراوێز edit