ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
٩٨. حاجی گیان موفلیس
حاجی گیان موفلیس...
مەعلووم بۆ لێتان مەڵڵا بی موفلیس
سەد دادم جەدەس قەومی یەقین سس
گرفتار بییەن مەڵڵای نادرووس
خەڵاس بیت نەی جا ئەی یار موخڵیس
من مەندەم تەنها بێ یار و بێ کەس
بێ یار بێ یاوەر بێ شەوق و هەوەس
بەغەیر جە ودا نییەن فریاد ڕەس
حاجی جەی شیعرە قسە مەکەر وەس
جەریمەی کاغەز دانم بیست فلس
داویت جە کاغەز پووڵی ماڵییە
ئەزانی مەڵڵا ئەمە حاڵییە
وەقەرت و فەرت بیست فلس تەمام
دام وە جەریمە باقی والسلام
وەیتەورە مەبۆ ئوستا و شاگردی
جەی اخرالوقت ئەی زوڵم پێم کەردی
یەک فلس پەرێم وێنەی دینارەن
ئەر سەد بواچان مەڵڵا بێعارەن
هەق بیست فلس هەتا وە بیست ساڵ
سەلەفش بکیان حاجی خۆش خەیاڵ
هان جە ئۆغرت تەمام سەر و ماڵ
هەق بیست فلس مۆ کەری ئیکماڵ
من واتم حاجی روح الحیاتی
نەزانام عەتتار ناو دێهاتی
باش تاجرەنی هەم دەفتەر فرۆش
جەو بۆنە مەڵڵات کەردەن فەرامۆش
برایە مەشغوڵ کار عەتتاری بۆ
مەعلوومەن لێمان جە بێزاری بۆ
هەنی کافییەن گفتووگۆی کەلام
ڕۆح مەکەم فیدات حاجی نیک نام
بۆ مام موحەممەد

پەراوێز edit