ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
حاجی ڕەوانم...
کاک حاجی تۆنی ڕۆح ڕەوانم
خەیلێ زامدارم بکەر دەرمانم
تەبیب حازیق تۆنی لوقمانم
دەماوەند ئاسا بەرزەن دەمانم
کەم ڕوئیەت بییەن نوور چەمانم
نحن قسمنا زیاد کەردەن نانم
نەمەندەن تاقەت تاب و تەوانم
سەد حەیف زایعەن واتەی بەیانم
یار نییەن وەتەنگ زاری و گریانم
ئەر زات موتڵەق نەکۆ دەرمانم
ساڕێژ نمەبۆ کۆنە زامانم
وەی دونیای فانی چەند جار ئامانم
چەند... کەردەن هیچ نەزانانم
غەواس دەریای بەحر عومانم
لاهوورەن شەهرم خانە وێرانم
گیر وەردەی گەرداب دەریای عومانم
بێزار جە ئەتوار خەڵک ئەی زەمانم
عاجز و مەحزوون وەبێ جەولانم
جە کونج خەڵوەت دەروون پەنهانم
هوشیار بەر جەی وەخت دین و ئیمانم
دەخیلەن حاجی دەست وە دامانم
کەلب کەمتەرین قاپی یارانم
وەختەن بەیۆوە دەور جارانم
گەدای سەر سەری گۆشەی شارانم
وەجاگە مەندە جە هەوارانم
تەعنەگای مونکیر قەوم غارانم
موحتاج ئیمداد شاه سوارانم
ئینە چەند وەختەن وەلات نامانم
بوگزەر جە تەقسیر جورم گرانم

پەراوێز edit