ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
حاجی چاوەکەم...
حاجی گیان تۆنی نوور چاوەکەم
ڕەهبەر ڕاستی حاجی کاوەکەم
تۆم نیان چە شۆن برا و باوەکەم
حەکیم حازق دڵ بیمارەکەم
پارەیەک وجوود وەفادارەکەم
وێڵ و سەرگەردان گۆشەی شارەکەم
ئەسیر نامەرد دەست ئەغیارەکەم
مەشغوڵ وە جیفە زەحمەت کارەکەم
مەدیوون عەوام نادیارەکەم
دەروێش موخڵیس خۆش گفتارەکەم
چەمەڕای زهوور ساڵ مارەکەم
بێزار جە فیرقەی گشت بەدکارەکەم
عەزیز و نازدار تۆی خەمخوارەکەم
پەرپووتەن ئەساس کار و بارەکەم
تەعمیر بکەرە تۆی نەجاڕەکەم
دوڕ و گەوهەرەن یەکسەر بارەکەم
خڕیدارەنی ئەی توجاڕەکەم؟
داد فریاد ڕەس - - ڕووی هاوارەکەم
دەخیلەن ڕەهبەر بکەر چارەکەم
دڵگیر جە کەردەی ڕۆی ڕۆزگارەکەم
موشتاق و مەراق ڕووی دیدارەکەم
بۆ مام موحەممەد

پەراوێز edit