ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
٥٣. بە نام یەزدان الله الصمد
بە نام یەزدان الله الصمد
ئەی نامە وە نەزد سەیید موحەممەد
فیدای دینی یار زات موجتەهەد
ئەمین و سالم برای موعتەمەد
ئۆمێدەوارم لاڵەم نەبۆ ڕەد
نێکان نەجات زۆ جە دەست فیرقەی بەد
یە مەڵڵا واتەن گفتار ببۆ حەد
هەنی کافییەن یا عەلی مەدەد

پەراوێز edit