ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
برای دیندارم...
فەقێ خاسەکەم کاکەی دیندارم
بەدەست ئەجنەبی دوو دیدە تارم
زەبوون و مەزڵووم دەست ئەغیارم
فەقێ دەخیلەن مژنەو هاوارم
پەرگەندەی وڵات ئەی شار ئەو شارم
پەی بەدان عەدو دەروون پڕ قارم
چەنی قەوم یۆم دڵ ساف و یارم
یە عەباس واتەن کەساس بازاڕم
پەی کورد گۆران خاس خزمەتکارم
بۆ مام موحەممەد

پەراوێز edit