ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
٤٥. برا گیان خەراب
برا گیان خەراب...
دونیا نەمەندەن وەختەن بۆ خەراب
بە حوکم بێچوون پادشای وەهاب
مەئموور ئامادەن وەتەعجیل و تاب
عیشق دەروونم وەیتەور کەرد حیساب
جەی ساڵ ماردا مەبۆ فتح الباب
دڵ یارستان مەگێرۆ حوباب
نێکان خەڵاس بۆ بەدان دڵ کەباب
حورمەت قەلیلەن جە دۆست و ئەقراب
مەردان چەنی زەن بییەن وە ئەرباب
جاهیلان مەراق تەموورە و ڕۆباب
عاقیلان مەدفوون فی تحت التراب
موبتەلای فسقەن شێخ چەنی شەباب
بێ قەدر و قیمەت هەر چەهار کیتاب
هەزاران ئاما چون ئەفراسیاب
جەی دەریای فانی نیگوون بی غەرقاب
جەی بەندەی فەقیر نەگێری عیتاب
غوڵام وەتوەن ئەی عالی جەناب
عالەم پەی جیفە مەکۆ ئیرتیکاب
لە ئەفعال بەد ناکەن ئیجتیناب
جەرگ مونکیران کێشان وە قولاب
بەدان مۆ تەلەف گرد بێ کفن و ئاب
ئامام وە خزمەت وە تەعجیل و تاب
جە عید نەورۆز مەوین کامیاب
ئاشنای ئەزەل بییەن وە ئەجناب
بێگانەی ئەبەد بییەن وە ئەحباب
بییەن وە عەدوو فرزەند چەنی باب
شەبان تا وە ڕۆژ هیچ نەدارۆم خاب
نامەی شیرینت لەفز خۆش مەئاب
یاوا وە دەستم وانام وە شەتاب
دەروون ڕەوشەن بیم بە وێنەی ئافتاب
تاریکی ڕەم کەرد بی وە ماهتاب
وەدەست هەقەن ئەر خێر ئەر سەواب
غافڵ نمەبۆ دەروێش تەواب
هەفت نازر حازر مەندەن هەفت نواب
ئەوشانیش مەوجوود مەکەمەل ئەسباب
وەخت شادییەن برای خۆش ئەلقاب
پەنامان بەردەن وە اولو الباب
داخڵ مۆ وەیەک عەجەم و ئەعراب
سەیل خوون ڕاهی مەبۆ وێنەی ئاب
گفتارم لذیذ ئەنگوور و ڕوتاب
مەزەن پەی دەماغ یاران خۆشاب

پەراوێز edit