ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
ئاغا ئەشعارم...
ئەتۆ نەکیانای جەواب ئەشعارم
ئەتۆ حەکیمی ئەمن بیمارم
وەتیر بەدان دەروون زامدارم
دەخیلەن پیرم ڕوود بکەر چارم
کەشتی نەگرداب بەحر خونخوارم
نەواچی مەڵڵا نەکەرد ئیخبارم
ئامانەن مورشید بکەر بێدارم
کەلام تەفریقە ناشی سوارم
کۆتا خزمەتم وەبێ کردارم
جەی دونیای فانی خەیلێ بێزارم
گیر وەردەی گەرداب نەفس بەدکارم
جامەی مەجازی بییەن وە زینهارم
دەلیل حایرین بسازنی کارم
عاجز و مەحزوون زەلیل و زارم
هیچ کەسێ نییەن بدۆ دەست بارم
غوسەی ئەی جیهان ڕێزنان دەمارم
پەی ڕەهنەموونی دڵ ئینتیزارم
وە دەست نامەرد نەکەی شکارم
جەڕای هەقیقەت تێک نەی ئەفکارم
شادی وە میسقاڵ خەم وە خەروارم
هەر وختێ زانای جە تۆی مەزارم
میهمان دونیای ئەی ڕا گوزارم
مەست ڕۆی ئەلەست دیدەی خومارم
خاسیم نەکەردەن بەد بییەن کارم
ئێستا پەشیمان خەجاڵات بارم
یا هەق ڕاست باری وەزن ئەشعارم
سینەم پڕ خەزنە گەوهەر بۆ بارم
یا رب العباد بشنەو هاوارم
پەی ڕاگەی غەڵەت نەکەی ئیجبارم
عاسی عوسیان بار هەم شەرمەزارم
ناقیسەل عەقلم نییەن کردارم
هەم ئەختیار و پیر دەروون بیمارم
کەلب ئاستانەی دوڵدوڵ سوارم
یا زات مەولا تۆنی میعمارم
خەرابە زارەن لاهوورەن شارم
پەی شای خوراسان بەندە زەوارم
بێ پارە و بێ پووڵ وەبێ دینارم
شەربەت شیرین بی وەژار مارم
ئەسیر و مەحبووس قەڵعە و حەسارم
وێنەی دار بید دایم بێ بارم
بەد خووی بەد ئەخلاق ساحێب وەقارم
بێ سەبر و بێ حیلم جە قین و قارم
داخڵ وە گرۆی زومڕەی بەد کارم
بێ یار بێ یاوەر زوڵماتی تارم
جە تەعنەی مونکیر هیچ نییەن عارم
چون گەدای موفلیس وێڵ نام شارم
چەمەڕای مەوسم فەسڵ بەهارم
یاهەق سەبووک کەی گرانەن بارم
دڵ پڕ جە وەسواس دەروون غوبارم
چەنی نەزانان وەهام جەوارم
پەرێ هامسایان هەم وەفادارم
نابینا و عەلیل بێ کەسب و کارم
جە نام یارستان بێ ئیعتیبارم
بۆ سەیید عەلی نەغە

پەراوێز edit