ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
٢٥. ئیبتیدا بە نام پادشای قەدیر
ئیبتیدا بەنام پادشای قەدیر
ئەی نامە وەنەزد کاک دەروێش ئەمیر
دستت می بوسند صغیر و کەبیر
ئیمداد ڕەست بۆ ڕەهبەر دەستگیر
موراسەلەی خاص تەمام بی دەستگیر
چە خەیاڵ خام ڕەوشەن بی زەمیر
لوتف و شەفەقەت کەردمان تەقدیر
عەینەل قەلب مەسدوود نابینا و بەسیر
چە دەستمان بەرشیای چون خەدەنگ و تیر
مەنزڵ بێ پایان ئەر سەد ڕاگە دویر
ئەرواح یاران هەر هان چە حزویر
مەعلووم بۆ چە لات زات بێ نەزیر
شەو و ڕۆژ نامت بەر نەشیان چە ویر
کەلب دەرگاتین بە وێنەی قیطمیر
چە حاڵ یاران ببی با خەبیر
موشتاق دیدار ئەهل گەرمەسیر
وە پەنج و دوو ڕۆژ هیچ نەویمان سیر
دۆعای خێر بکەر پەی یار فەقیر
چەی سەردی ساعەت دڵمان نۆ زەویر
تەکیەی پڕ ڕەونەق ئاغا ژن مونیر
گ شەوێ جومعە عەشقمان پڕ جە نویر
پەنامان بە زات شای ساحێب سەریر
خادیم تەکیە دڵ ساف چوون حەریر
هەفتەیێ یەک جار وێنەی شایی و سویر
دەنگ عەلی عەلی یاوان وە کەشمیر
ئاغا سەی بورهان غایەت مودەبیر
خادیم موخڵیس وە دەروێش ئەمیر
***
سەی کەریم چەنی ئاغا سەی جەماڵ
دەستت ماچ ئەکەن وە کەیف و خەیاڵ
دایک سەیید جەماڵ هەم چەنی کەریم
سەلامش هەنەن وەبێ ترس و بیم
خەواهر موخڵیس ئاغا سەیید جەماڵ
خالص المخلص صاحب الکمال
سەلامش هەنەن ڕۆز و ماه و ساڵ
وە جەناب عالی پەی یاران ئیقباڵ
ئینتیزارتەن جەمیع یاران
سەڵامش هەنەن ئاغا سولەیمان
ئاتەش عەشقت پڕەن چە زینە
دەستت ماچ ئەکا کاک عەلی عێنە
مورشید کامڵ چە عالەم بەللی
سەڵامش هەنەن ئاغا سەی عەلی
سەڵامش هەنەن ئاغا سەی بورهان
موخلیس جەناب وە دڵ و وە گیان
بەنام یەزدان الله الصمد
سەلامش هەنەن ئاغا سەی موحەممەد
مەڵڵا سەی عەباس بییەن وە مەداح
سەلامش هەنەن ئاغا سەی سەلاح
پەنامان وە زات شاه السسن
سەلامش هەنەن مەڵڵا سەیید عەباس
بەنام بێچوون رحمن الرحیم
سەڵامش هەنەن ئاغا یەیید کەریم
ئوستاد ئەزەڵ بحر الحقایق
سەلامش هەنەن ئاغا سەی فایق
حاجی مادەرش چەنی خەواهر
سەڵامشان هەنەن باتن و زاهر
ئەو ساحێب تەکیە سەیید ئیبراهیم
ئۆمێدمان وەتۆن یا حەق پەناهیم
سەلامش هەنەن چەنی سەیید زێبار
ئارەزووت ئەکەن وە لەیل و نەهار
ئۆمێدمان هەنەن چە فەسڵ بەهار
دڵمان ببۆ شاد وە جەماڵ یار
پەنامان وە زات پادشای مەجید
سەڵامش هەنەن ئاغا سەیید ڕەشید
پەنامان وە زات حی ذوالجلال
سەڵامش هەنەن ئاغا سەیید جەماڵ
هەم ساحێب تەکیە وە یاری ئەرکان
سەڵامش هەنەن ئەو مونیرە خان
زیکرمان ئێدەن یا عەلی مەدەد
یاران موخڵیس ئەلبو موحەممەد
سەڵامشان هەنەن بێ حەد و عەدەد
گەورە تا بچووک یەکسەر موعتەمەد
یاهەق کەس نەکەی چە یاری غەفڵەت
سەلامش هەنەن ئاغای سەی ڕەفعەت
ئەهل ئابادی گشت قەریەی مەتیق
سەلامشان هەنەن وە ڕاگەی تەریق
چەممان ها چە ڕا ڕۆر و ماه و ساڵ
سەلامش هەنەن ئاغا سەیید جەلال
موحەممەد چەنی ئاغا سەی نیعمەت
سەلامش هەنەن چەنی سەی ڕەحمەت
مەحموود کەرکووکی چەنی مستەفا
سەلامش هەنەن وە کەیف و سەفا
مورشید پڕ شەوق حەقیقەت جۆیی
سەڵامش هەنەن گشت عەرەب کۆیی
خورشید ئیسماعیل هەم مامۆ سەلیم
سەڵامش هەنەن یاران قەدیم
وە دەرگاه هەق داریم ئیلتیماس
سەڵامش هەنەن هەم باوە هەیاس
ساحێب تەکیە هەم باوە ڕۆستەم
سەڵامش هەنەن وەبێ دەرد و غەم
فرزەند سەیید عەلی سەیید فەخرەدین
سەڵامش هەنەن وە سدق و یەقین
دەروێش وەلی نام هەم مامە حەمە
سەڵامش هەنەن وە زەوق زەمزەمە
ماباقی یاران ئەهل گەرمیان
موشتاقت بییەن وە دڵ و وە گیان
چە ماهێ یەکجار وەخت خۆش زەمان
نامەی دڵشادی پەرێمان بکیان
غەیر ئەز جەنابت نییەن سەبووری
ئەمما وەلێمان بە غایەت دووری
نامە بۆ دەروێش ئەمیر

پەراوێز edit