ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
٢٠٠. یارستان خەراب ٣
یارستان خەراب...
دونیا نەمەندەن وەختەن بۆ خەراب
وە حوکم بێچوون پادشای وەهاب
مەئموور ئامادەن وە تەعجیل و تاب
حورمەت قەلیلەن جە دۆست ئەحباب
مەردان چەنی زەن بییەن وە ئەرباب
جاهیلان مەراق تەموورە و ڕۆباب
عاقیلان مەدفوون فی تحت التراب
مەگەر جە ئاخر دڵ گێرۆ حوباب
نێکان خەڵاس بۆ بەدان دڵ کەباب
هەزاران ئاما چون ئەفراسیاب
جەی دونیای فانی نیگوون بی غەرقاب
میسقالە زەڕڕە ئەر خێر ئەر سەواب
یەکسەر مەنویسیۆ جە سەبت کیتاب
یا ئەهلی... وەسەن ئیرتیکاب
چە ماڵ حەرام مەکەن ئیکتیساب
یاهەق زود بکەر پەیمان فتح الباب
کەشتی مەزڵوومان کەفتەن نە گەرداب
مەر وێت نەجات بەی یا اولوا الالباب
فەقیران سوزیان وەنار ئەخشاب
دەلیل حایرین بکیان وەشەتاب
زاڵمان مەغروور وەبێ ئیستیجواب
زەلیلان مەحکووم بێ عوزر و عیتاب
تاکەی مەغلووق بۆ پەی مەزڵووم ئەبواب
تا موشکیل گوشاد پادەر نە ڕیکاب
یەکسەر مورتەکیب مەئموور بەواب
ڕەحم و شەفەقەت ها چە لای ئەحباب
دەروون سیاهەن ماهی نەڕووی ئاب
یە فەقیر واتەن حلمی الالقاب

پەراوێز edit