ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١٨٧. یاران چەنی یەن
یاران چەنی یەن...
مەعلووم بۆ لێتان دونیا چەنی یەن
ئیدارەی ئی وەقت پەن پەنی یەن
عەجەب قەرنێوەن دەورێ هەنی یەن
موحەبەت ئی جا وەڕیش خەنی یەن
هەر کەس لێش دوور بۆ تەمام غەنی یەن
مەجهوولان مەغروور دەور دەنی یەن
عاقڵان سکووت وەبێ مەنی یەن
مونکیران مەشغوڵ ڕیشە کەنی یەن
تیر وەڕووی سینەی موئمین شەنی یەن
دۆعای فاتیحەی ڕۆحم وەنی یەن
عالەم گرفتار قەڵا بەنی یەن
دونیا سەراسەر مۆدە تەنی یەن
مەڵڵا گرفتار قەڵا بەنی یەن
گفتوو گۆی ئی وەخت توند سوخەنی یەن
حەدیس نامەسمووع مەقبووڵ فەنی یەن
تەپڵ بەد نامی میللەت ژەنی یەن
ئەحواڵێ وەیتەور قەومان کێ دی یەن
وەعدە نەزدیکەن زهوور مەهدی یەن
ئەساس نەگبەت چە بێ عەهدی یەن
مەخلووق موبتەلای فەسادی بی یەن
خاسان ئینتیزار وەخت وەعدی یەن
ئەحمەقان مەشغووڵ بێ ئەدەبی یەن
غافڵ چە غەزەب قەهر ڕەبی یەن
هیچ کەس نماچۆ ئەرکانمان چی یەن
سەر چەشمەی زابت دین چە ویر شی یەن
مەڵڵا هەر چە فیکر حیلە و خەنی یەن
جڵەو حرس و نەفس چە دەست بەر شی یەن

پەراوێز edit