ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١٨٠. یاران عار بییەن ٢
یاران عار بییەن...
تومەز فەقیری وەیتەور عار بییەن
مەگەر ساحێبم لێم بێزار بییەن
جەرگم ڕەخنەدار تەعنەی غار بییەن
نێشەی عاشقی جە دیدار بییەن
فیغان بولبول جە گوڵزار بییەن
غەیر جە زات هەق مەدەد کار بییەن
چەرخ کەچ ڕەفتار ستەم کار بییەن
زومڕەی جاهیلان دڵ ئازار بییەن
غوسسەی ئەی جیهان وەنەم بار بییەن
ئەی بەندەی موذنیب خەتا کار بییەن
غەیر جە زات هەق مەدەد کار بییەن
دەروونم جە عەشق تار و مار بییەن
مەلجاهم ساحێب زولفەقار بییەن
چەمەکیدەی عەشق دڵ خومار بییەن
بێ پەروا جە خەوف هەرزەکار بییەن
حەیف پەرێ مێردان گشت خەسار بییەن
مەئلووف جیفەی هەم دینار بییەن
ئاشنای ئەزەڵ گشت وە غار بییەن
یەواتەی مەڵڵای دەردە دار بییەن
گرفتار وەدەست فیرقەی غار بییەن

پەراوێز edit