ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١٥٤. کاک حاجی نەجات
کاک حاجی نەجات...
جەی قەید میحنەت کەی مەویم نەجات
نمەیۆ وەکار ئەی سووم و سەڵات
ڕەحم و شەفەقەت شەرتەن واجیبات
سەقف وێرانەن تەخریب بی حەیات
تەئسیر نەدارۆ هەزاران ئەبیات
ڕەحم کەن وەیەک جە حاڵ حەیات
شیوەن بێهوودەن جە بعد الممات
وەخیمەن ئەنجام ڕای هات و نەهات
ڕۆشنایی نەمەند گشت بی وەزوڵمات
ئەی یار ڤەدیم ڕۆحم بۆ فیدات
تووتیان پەی چەشم خاک و خۆڵ ژێر پات
مکشوف العورة تەمامی بەنات
یە چۆن دەورێوەن فیرقەی موئمینات
ئینجیل و فوورقان زەبوور و تەورات
یەکسەر بێ قیمەت جە ڕووی کائینات
خەجاڵات بارم یا هەق جە دەرگات
وە هیممەت تۆ، واتم ئەی ئەبیات
خالق المخلوق قاضی الحاجات
وە دەروون دڵ مەکەم موناجات
شەرمەندەی ڕوو ڕەش لایق موجازات
عاجز و مەحزوون دوور جە مەکافات
داد فەقیران نەپەرسای شکات
وە زوود بکیانە حوکمێ عەدالات
جە لات عەیانەن حاڵ و ئەحواڵات
ڕەوشەن زەمیر بۆم جە بەد خەیاڵات
هەزار مەڵڵا بۆ فیدای یەک سەنعات
سەد خۆزگە وەدۆم وەیا خود خەڕات
تەئمین مەکەرۆ ئیعاشە و تەقوات
پارە نمەکۆ حەدیس و ئایات
وەبێ پارە و پووڵ ناچی وە جەننات
فەقیران مەزڵووم وەبێ دەستەڵات
هەر جە خۆر بەرشیا تا وە خۆر هەڵات
پەی جەنگ و جیدال مەسازنا ئاڵات
خوراک خەران گشت قەند و نەبات
ئەسپان بار کێشەن دائم الاوقات
خودا داد فەقیر تۆ قەت نەپەرسات
دۆستان خەڵاس بۆ نەدەست بەد سەنعات
لزووم نمەکۆ هاوار و ئەسوات
تەقدیرش کەردەن وەیتەورە بەرات
شومار ئەنفاس جەمیع مەزرووعات
بەر موحەممەد بۆ سەلام و سەڵات
یاڕەب بە حورمەت هەر چوار کتوبات
فورقان و زەبوور، ئینجیل و تەورات
گشت پەرێ طەمعەن زیکر و عیبادات
لەعەشق حۆری خۆراک جەننات
ئەگەر مەزانی جەهەننەم مۆ جات
پەی چێش مەدەری سەرفترە و زەکات
گشت پەی ئەمەلەن فیرقەی موسلیمات
بەهەشت پڕ بییەن جە فەواکیهات
شەرابەنتەهوور گەردەن بلوورات
یاران چەند خۆشەن نیکات بەنات
لقاء الله هەق پێم مەدۆ قنیات
بێزار جە دیدار حوری الجنات
ئیسلامان مەراق گشت وەشەهەوات
عەموودت توند کە، هەشتا حۆری هات
چەند هەزار غیلمان ها لە ژێر پات
تێ بڕ و تێ کوت گشتی بکەر چات
سەگ اصحاب الکهف ئەخوا حەلەویات
ناقة الصالح تاکل علفات
حمار العزیز یصرح فی الاصوات
قوی الذکر یتبع البنات
ئەگەر لە ئوتێل کەرێ بێت وەلات
ڤەبووڵی ئەکەن ئەی گڕۆی ذوات
گوفتارم لذیذ نەدارۆ فیئات
وە سی و سێ ئەشعار ئیکمال بی ئیسپات
بۆ مام موحەممەد

پەراوێز edit