ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١٥٣. کاک حاجی دیار
کاک حاجی دیار...
یە چەندێ وەختەن نییەنی دیار
خەیلێوەن چەمم نەکەفتەن وەیار
پەڕ و باڵ سوختە چون پەروانەی یار
جە کونجێ خەڵوەت گرتەنم قەرار
بێزار جە ئەرکان تائیفەی شکدار
مەشغوڵ مەعیشەت لێمان بیت بێزار
پەرێ دیدارت هام چە ئینتیزار
واتم حاجی گیان ها چە تۆی مەزار
جەو بۆنە لێمان نییەن خەوەردار
ئەر زیندە بیا جەی دنیای غەدار
ماما وەلامان وەچار و ناچار
لازم یەک شیوەن پەرێش کەم وە یاد
داخ دەروونم بدەری وەباد
حاجی موحەممەد دەروێش خاسم ڕۆ
بێزار جە دیدار سەی عەباسم ڕۆ
خاڵیس و موخڵیس گەوهەر ناسم ڕۆ
گیرۆدە وە دەست قەوم ناڕاسم ڕۆ
دەروون پڕ جە عەشق بێ وەسواسم ڕۆ
یار ڕای کاوە دوڕ شوناسم ڕۆ
بێ ڕاز و ڕۆیەت بێ ئیغماسم ڕۆ
زولفەقار وەدەست تێغ ئەڵماسم ڕۆ
باوەی مام ئەحمەد مام نیعمەتم ڕۆ
دوڕ گران بار وەقیمەتم ڕۆ
گیروەردەی میللەت قەوم لووتم ڕۆ
ئیدارەی وەیتەور زەقنەبووتم ڕۆ
برای موحتەرەم مام زاهیرم ڕۆ
مزە چەشنی نوور گۆشت باهیرم ڕۆ
شیوەن بۆ مام موحەممەد دەروێش عەلی

پەراوێز edit