ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١٤٧. پەنامان وە زات بێچوون خەلاق
پەنامان وە زات بێچوون خەلاق
جە ملمان لادۆ ئەی تەوق ئەعناق
حیرس و نەفس غاڵب ها جە تەمتەراق
سوپای ئیمانش کوشتەن وە مەزاق
مەگەر وە لوتف ساحێب هەفتەم تاق
نەجاتمان بدۆ چە دەست ئەی چاو زاق
یەکسەر پڕ بییەن دەفتەر و ئەوراق
بەدان وە دۆزەخ مەکەران ئەسواق
فیرقەی زاڵمان بێ شەرت و تەڵاق
بۆ زەهر ماری دائما ایچاق
هەی داد هەی بیداد بیز کیمه قاچاق
گونلمز دردی بیز کیمه اچاق
نامرد بابانیک گورینه سیچاق
کافییەن هەنی ئەی مەڵڵای ئاڵچاق
پەی سەرما دەستکێش لازمەن قولچاق
یارستان عێراق، تێهەڵکێشی کوردی و تورکی

پەراوێز edit