ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١٤٦. پادشای قەهار
ئەوەڵ جار بە نام پادشای قەهار
ئافەریننەندەی هەم لەیل و نەهار
مورغ دەروونم بییەن خەبەر دار
پێم ماچۆ بنویس پەرێ یادگار
ئاراستە کەردەن چەرخ کەچ ڕەفتار
پەرێ نمایش جوملەی یار و غار
وەفا نەدارۆ ئی حرش دەوار
هەزار هەزاران کەردەن نگوونسار
هیچ مەغروور مەودێ ئەی یاران یار
جیفە چەند کەسان کەردەن شەرمەزار
وی ماڵ دونیا مەکەن ئیعتیبار
ئاخرش هیچەن سەرەنجام کار
مەگندێ وە شۆن ئی نەفس مردار
سەرگەردان مەودێ چە کووچە و بازاڕ
ئیحاتەم مەدان یەمین و یەسار
وە بوهتان سازی قەومان حیمار
هیچ کەس وێنەی من نەبۆ ئینحیسار
وە دەست گرۆی نادان گرفتار
غەیر چە زات حەق نەمەندەنم چار
عاجز و مەحزوون دەروون ئینکیسار
سا بۆ وە هانام یا وەیسی نازدار
یارستان غافڵ گشت بییەن غەددار
پارێز بکەردێ چە ڕای بەد ئەتوار
غافڵ مەنیشدێ زینهار سەد زینهار
وەقتەن پەیدا بۆ شای دوڵ دوڵ سوار
ئانەنە یا حەق گونام سەد قەنتار
خسوفەل قەمەر کەردەنم شومار
سە بەڵای عەزیم مەکەرۆ ئیزهار
ئەوەڵ موزارع تەڵەف مۆ خەسار
وە دەست مەلەخ سوپای بێ شومار
دووهەمین ئێولەت تاعوون کیبار
فیرقەی مەردمان مەکەرۆ قەلار
سێهەمین مەبۆ حەرب کارزار
مەردمان مەبۆ هەم قەتڵ و کوشتار
هەر کەسێ وەحەق کەردەنش ئیقرار
مەبۆ کەرۆ تەرک هەم نامووس و عار
ئەر وێنەی مەنسوور بکەراش وە دار
درۆ نەواچۆ ڕاست باچۆ گفتار
ئامانەن دەخیل پادشای کەرەم دار
پەی ڕاگەی غەڵەت نەکەریم ئیجبار
عاجز و مەحزوون بەندەی گوناه کار
خەتای فراوان پێم کەردەنت بار
هەتاکە نەبۆ ئەمر کردگار
وا نمەشانۆ گڵایە چە دار
بەهانە کەردش بێ حەد و شومار
ئادەم بەر ئاورد چە بەهەشت حەسار
گەندم بەهانە شەیتان سەبەب کار
وە عالەم بەهانە کەردەنش مەکار
یە واتەی مەڵڵای موختەلیف ئەشعار
کەمتەر نە عالەم زەدەی زەدە دار

پەراوێز edit